Радовецький НВК

 

Прозорість та відкритість навчального закладу

Статут

Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

5 - 9 класи; 1 - 4 класи.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів(січень-жовтень) 

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (листопад)

 

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (грудень)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

 

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати: додаткових послуг заклад не надає