Радовецький НВК

 

Прозорість та відкритість навчального закладу

Статут

Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

5 - 9 класи; 1 - 4 класи.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів   (січень-жовтень)   

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (листопад)

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (грудень)    

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів(лютий)

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів(березень)

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів(квітень)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

 

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати: додаткових послуг заклад не надає